Wifi4EU

ruj 1, 2023 by

Wifi4EU
KRATKI OPIS PROJEKTA: 
Cilj je inicijative WiFi4EU osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri u vrijednosti od 15.000 € koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodijelit će se kao potpora općinama za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta.
 
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: 
Cilj ovog Projekta, i očekivani rezultat, jest ugradnja novih hot-spot točka besplatnog interneta u središtu javnog života građana Grada Klanjca preko osiguranog vaučera.
 
 
PRIVITAK:

Related Posts

Tags

Share This