PJESNIČKA NAGRADA "ANTUN MIHANOVIĆ"

lip 21, 2010 by

PJESNIČKA NAGRADA "ANTUN MIHANOVIĆ"

Uz godišnjicu rođenja autora hrvatske himne Gradska knjižnica i čitaonica Antuna Mihanovića i ove je godine priredila svečanost dodjele pjesničke nagrade “Antun Mihanović”  za domoljubnu poeziju učenika osnovnih i srednjih škola Krapinsko-zagorske županije.

Na raspisani natječaj pristiglo je tridesetak radova zagorskih osnovaca iz Oroslavja, Desinića, Radoboja, Donje Stubice, Huma na Sutli, Marije Bistrice, Petrovskog i Klanjca te na žalost, tek jedan rad učenika srednjih škola.
Povjerenstvo u sastavu Sekica Filko, Maja Vukina Bogović i Snježana Ricijaš imalo je težak i nezahvalan posao između vrlo uspješnih pjesničkih ostvarenja, osobito onih na hrvatskokajkavskim izričajima, odabrati najbolje.
Prvu nagradu u kategoriji osnovnih škola osvojila je Valentina Kunštek, učenica 7. razreda Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko za pjesmu Negda i zde.  Drugo mjesto pripalo je Petru Harapinu, učeniku 2. razreda klanječke osnovne škole, dok su treće mjesto podijelili Ivan Haban, učenik 6. razreda Osnovne škole Marija Bistrica i Dominik Tomić iz 2. razreda Osnovne škole Oroslavje.
Posebnu nagradu u kategoriji učenika srednjih škola dobila je Lorena Sitarić Knezić za izvrsnu pjesmu Klanječki vugliči. Riječ je o učenici drugog razreda Srednje škole Oroslavje koja je i bila i prošlogodišnja pobjednica pjesničkog natječaja “Antun Mihanović”.
Na maloj svečanosti priređenoj u kino dvorani učenici Osnovne škole Antuna Mihanovića iz Klanjca predstavili su i ove godine vrlo uspješan scenski prikaz vezan uz Mihanovićev život. Zahvaljujući scenaristici Tei Jurinčić, malim glumcima, pjevačima, sviračima i plesačima posjetitelji su upoznali Mihanovića u Beču i našem Zelenjaku.
Svojim glasom svečanost je upotpunila i Lucija Jelušić, a nagrađene pjesme izveli su sami autori.

Prva nagrada u kategoriji učenika osnovnih škola

VALENTINA KUNŠTEK, 7.a razred osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko
Voditeljica: Marija Bolšec

NEGDA I ZDE

Negda!

Žejaju sarpi. Kosci kosiju.
Kola se koturaju.
Babice kopaju.
pase kravica.
Gori luč v hižici.
Mali obločeci.
Slamnati kroveki.
Dečji krik h dvorišu.
Tamburice.
Gajde.
Proščenje.
Tiha molitva h cirkvi.

Zde!
Kombanji na njivi.
Kosilica na traktoru.
Brunčiju stroji.
Nema kravice.
Babica još navek na njivi.
Veliki, svetli obloki.
Črleni krovi.
Auti na cesti.
Dvorišča prazna od dečjeg smeha.
Na smotri,
tamburica,
gajde,
kolo.

Još samo ftiči popevaju
kak negda.

Druga nagrada u kategoriji osnovnih škola

PETAR HARAPIN, 2. razred Osnovne škole Antuna Mihanovića Klanjec
Voditeljica: Barbara Bogović

ŠTEL BI BITI

Štel bi biti
ftiček mali,
da letim
i ljude veselim.

Štel bi
da me vsi lučeju
i govoriju
kak sem
lepi, cifrasti.

Ili morti
sonce žarko.
Da ljude grejem.

Ili cvetek,
cvetek mali, šari
da me vsaki fali.

Treća nagrada u kategoriji osnovnih škola

IVAN HABAN, 6. razred osnovne škole Marija Bistrica
Voditeljica: Anita Klemar

MALE SELE

Pušlek proletnoga cvietja.
Bregi zeleni
kak glavice cvetekov.

Jen vekši, drugi menjši,
Tu mala njivica,
tam šumica,
sim trseke.

Na briegu kletica.
Dele v jarku,
kre potoka, hižica.
Male sele.

Treća nagrada u kategoriji osnovnih škola 2.b razred Osnovne škole Oroslavje
Voditeljica: Ankica Šuk

DOMINIK TOMIĆ,

HIŽAROV BREG

Na Hižarevom briegu sam.
Stojim i gledim kraj.
Pred menu, kak na tanijeru,
ciele sele sedi.
Tam z daljine
cirkva Svetog Jureka me gledi.
Iza mene put pelja h gustu,
golu i sniegom pokritu fustu.
Cieli brieg pokriven je z bielim,
sniežnim pokrivačem.
Bi čovek pomislil
da se igra skrivačem,
da ga je nešči z melju posipal
i da je stiha zaspal.
Nič se ne čuje.
Nikoga nie.
Same ja stojim
i z brega na hduol gledim.


Posebna nagrada u kategoriji srednjih škola

LORENA SITARIĆ- KNEZIĆ, 2. a razred Srednje škole Oroslavje
Voditeljica: Barica Gradiški

KLANJEČKI VUGLIČIPšššt!

 

Tihe budi, šapnuti bi ti štela
V Strahuljakove hiže velike tajne sem otkrila.
Jeza me obišla čem se v klanec Zelenjak vušla
Sutle se naklonila, v Cesargrad pogledala.

Oblaki su se tak čudne sprehajali
Čežnje se zraki sunca kazali.
Gusta megla se več dobre zdigla
Same kej je mene v dušu hpiknula.

Tomu Bakača sem vunje zagledala,
Nove Dvore same male pogledala.
Ilija Gregorić je na konju otkasal
Fortunata Horvata skore zagacal.

Hitre sem več na Trgu bila
V sajmeni dan sem pogodila
(bravari, šoštari, lončari, krznari,
pa čak i draguljari…)
Tame, krej liepe Brozove uglovnice
Antun, Franjo i Ćiril pisali su spomenice.
Krej njih sem se tihe sprevliekla
V Strahuljakovu hižu zavliekla.

Kej se dogodile?
Čez tulike vieke sem sprešla,
Klanječke vugliče obišla,
Skore s pameti zišla!

Pšššt! Tihe budi!

zp8497586rq