Otvoren Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2019. godinu

ožu 6, 2019 by

Otvoren Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2019. godinu

Na temelju članka 10. Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca KLASA:401-01/16-01/01, URBROJ:2135/01-02/16-1, od 28. 01. 2016. te članka 42. Statuta Grada Klanjca (Službeni glasnik KZŽ br  14/18.) Gradonačelnik Grada Klanjca raspisuje

Javni natječaj

za financiranje programa-projekata koje provode udruge

na području Grada Klanjca za 2019. godinu

 

  1. Ovim putem pozivaju se udruge sa sjedištem u Gradu Klanjcu, kao i udruge koje svoje programe realiziraju na području Grada Klanjca, da prijave svoje programe-projekte za opće dobro i razvoj Grada Klanjca koje namjeravaju realizirati u 2019. godini, a za slijedeća područja:

1) javne potrebe u sportu

2) javne potrebe u kulturi

3) druge javne potrebe koje ostvaruju udruge i organizacije civilnog društva u ostalim područjima

  1. a) logopedski kabinet
  2. b) ostala područja (npr. zaštita okoliša, briga o zdravlju, djeci i dr.)

 

Svi ostale informacije u vezi predmetnog javnog natječaja objavljene su na web stranici Grada Klanjca: http://www.klanjec.hr/gradska-uprava-2/natjecaji/

Related Posts

Tags

Share This