OSNIVA SE JOŠ JEDNA KLANJEČKA UDRUGA

pro 3, 2009 by

Klanjec će uskoro dobiti još jednu udrugu. Naime, na inicijativu obiteljske liječnice Jasne Gmajnički, dr.med., patronažnih sestara Gordane Turjak, vms. i Vlatke Šoban, vms.  te građana zainteresiranih za poticanje prevencije različitih bolesti, osnovat će se udruga za prevenciju i promicanje zdravlja.
Smatrajući da je prevencija najvažniji dio zdravstvene zaštite stanovnika, ova će udruge organizacijom niza preventivnih i edukativnih aktivnosti sustavno, koordinirano i trajno raditi na promicanju zdravlja i zdravog načina života.
Program rada udruge bit će tako usmjeren na organizaciju predavanja, zdravstvenih tribina, radionica i sličnih aktivnosti o različitim temama

iz medicine i zdravstvene zaštite, a posebno onih za koje se procijeni da su od posebnog interesa za populaciju koja živi na području Grada Klanjca i susjednih općina.
Udruga će svojim djelovanjem nastojati utjecati na izgradnju pozitivnih stavova naših građana o potrebi prevencije različitih bolesti, a posebnu pažnju posvetit će i prevenciji zlouporabe opojnih droga i drugim vrstama ovisnosti kojima su osobito izloženi mladi.
Djelatnost udruge bit će usmjerena i ka izradi drugih projekata i pokretanju različitih inicijativa za promicanje zdravog načina života.
O datumu osnivačke skupštine i načinu da se uključite u rad nove udruge, informirat ćemo vas na ovim stranicama.

zp8497586rq

Related Posts

Tags

Share This