OSNIVA SE ENERGETSKI SAVJET GRADA KLANJCA

srp 13, 2010 by

Klasa:310-02/10-02/06
Urbroj:2135/01-02/10-5
Klanjec, 13. srpnja 2010.

Temeljem članka 47. Statuta Grada Klanjca (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj:13/09), gradonačelnik Grada Klanjca donosi slijedeći

                                                                                            ZAKLJUČAK

1. Osniva se Energetski savjet Grada Klanjca kao nadzorno i savjetodavno tijelo u procesu izrade, provedbe i 
    praćenja Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Klanjca.

2. Energetski savjet Grada Klanjca čine predstavnici slijedećih institucija:
    – Grada Klanjca
   – Krapinsko-zagorske županije
   – distributera prirodnog plina “Zelenjak plin” d.o.o.
   – distributera električne energije HEP-ODS d.o.o. Elektra Zabok-Pogonski ured Klanjec
   – Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske

3. Osnovne zadaće Energetskog savjeta su slijedeće:
   – praćenje svih faza Procesa izrade, provedbe i praćenja Akcijskog plana
   – komunikacija s dionicima i građanstvom
   – recenzija Akcijskog plana
   – pripremne radnje za prihvaćanje Akcijskog plana od strane Gradskog vijeća
   – praćenje Radne grupe za provedbu Plana prioritetnih mjera i aktivnosti
   – praćenje i kontrola provedbe Plana prioritetnih mjera i aktivnosti
   – periodičko izvještavanje Gradske uprave o rezultatima Procesa izrade, provedbe i praćenja Akcijskog plana
   – recenzija Izvještaja o postignutim rezultatima provedbe Akcijskog plana za Europsku komisiju
   – prihvaćanje Izvještaja o postignutim rezultatima provedbe Akcijskog plana za Europsku komisiju

                                                                                                                                                    Gradonačelnik:
                                                                                                                                                        Željko Kolar

Leave a Reply