Održane edukativne radionice o reciklažnom dvorištu

svi 16, 2019 by

Održane edukativne radionice o reciklažnom dvorištu

U okviru projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Grad Klanjec“ održane su dvije edukativne radionice na kojima je Grad Klanjec informirao svoje sugrađane o ulozi novoizgrađenog reciklažnog dvorišta na odlagalištu Medvedov Jarek.

Na radionicama koje su održane 10. svibnja 2019. u Velikoj dvorani grada Klanjca i 13. svibnja 2019. u Vatrogasnom domu u Gredicama građani su od predavača Dejana Kosića i Barbare Tomičić mogli saznati koja je uloga reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, kako pravilno odvajati otpad u kućanstvima i koje su mogućnosti smanjenja nastanka otpada i njegove ponovne upotrebe.
Cilj ovog važnog projekta je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Gradu Klanjcu i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Izgradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti o potrebi odvojenog prikupljanja otpada, izravno će se smanjiti količine odloženog komunalnog otpada i negativan utjecaj na okoliš s jedne strane te stvoriti preduvjeti za odgovarajuću reciklažu, uporabu i ponovno korištenje otpada s druge strane.

Građane je naravno najviše zanimalo što će se sve moći zbrinuti u reciklažnom dvorištu, hoće li to biti besplatno i koje će biti radno vrijeme. Kroz zanimljivu prezentaciju dobili su i odgovore.
Reciklažno dvorište namijenjeno je za preuzimanje manjih količina otpada isključivo od građana s područja Grada Klanjca, ne i od pravnih i fizičkih osoba – obrtnika. Otpad prethodno već razvrstan i u prikladnoj ambalaži, moći ćete predati besplatno uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta i zadnjeg plaćenog računa za komunalne usluge.

Što ćete sve moći zbrinuti na novom Reciklažnom dvorištu u Klanjcu?
✓ PAPIR I KARTON
✓ PLASTIKA (ambalažna, tvrda plastika, folije)
✓ OTPADNO STAKLO (ambalažno staklo, ravno staklo)
✓ OTPADNI TEKSTIL
✓ OTPADNI METAL
✓ KRUPNI GLOMAZNI OTPAD
✓ ELEKTRONIČKI I ELEKTRONSKI OTPAD (usisavači, TV uređaji, hladnjaci, štednjaci, računala i PC komponente)
✓ OTPADNO JESTIVO ULJE
✓ AUTOMOBILSKE GUME
✓ GRAĐEVINSKI OTPAD (male količine do 200 kg zapakirano u vrećama, nastao održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci)

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta bit će: 
– utorkom od 08:00 do 14:00
– četvrtkom od  13:00 do 19:00
– subotom od 09:00 do 15:00

O svemu će građani još biti informirani i putem tiskanih letaka, radijskih spotova i drugih medijskih objava.

Ukoliko ste propustili radionice, možete pogledati prezentaciju Održivo gospodarenje otpadom KLANJEC 2019.

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Grada Klanjca.”

 

Related Posts

Tags

Share This