Održana zadnja sjednica Gradskog vijeća prije lokalnih izbora

ožu 17, 2021 by

Održana zadnja sjednica Gradskog vijeća prije lokalnih izbora

Na vjerojatno posljednjoj sjednica Gradskog vijeća u ovom sazivu usvojeni su financijski izvještaji gradskih ustanova – Dječjeg vrtića “Kesten”, Kulturnog centra Klanjec i Gradske knjižnice i čitaonice “Antun Mihanović”,  zatim Izvješće o izvršenju proračuna Grada za 2020. godinu te izvješća o realizaciji programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, programa financiranja socijalne skrbi, kulture i sporta, kao i utrošku sredstava ostvarenih temeljem prihoda od naknada od legalizacije zgrada. Trgovačko društvo “Zelenjak” gradskim je vijećnicima dostavilo Izvješće o pružanju usluga za 2020. godinu, kao Izvješće o radu reciklažnog dvorišta za 2020. godinu.
Prihodi u protekloj godini su bili sasvim solidni, tako da Grad Klanjec nije osjetio neke veće posljedice lošijih gospodarskih kretanja u Republici Hrvatskoj. Godinu smo završili s proračunskim viškom, tako da 2020. možemo smatrati uspješnom –istaknuo je gradonačelnik Zlatko Brlek.

Od ostalih usvojenih akata, sukladno promijenjenoj zakonskoj regulativi, pristupilo se izmjeni Statuta Grada Klanjca u skladu s izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, donesena je Odluka o priznanjima Grada Klanjca za 2021. godinu, temeljem koje će se uz Dan grada ove godine dodijeliti dvije povelje i jedna plaketa grada Klanjca. 

Nakon završetka izgradnje i opremanja nove zgrade dječjeg vrtića, donijeta je odluku o davanju objekta i opreme na upravljanje Dječjem vrtiću “Kesten” Klanjec, te je na taj način i formalno završen projekt.  Objekt i oprema dani su na upravljanje i održavanje Dječjem vrtiću “Kesten”na neodređeno vrijeme, s time da će pet godina nakon završetka projekta, oprema i namještaj biti dodijeljeni Dječjem vrtiću “Kesten” u trajno vlasništvo.

Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno, a na kraju sjednice gradonačelnik Grada Klanjca Zlatko Brlek zahvalio je svim vijećnicama i vijećnicima ovog saziva na dobroj i konstruktivnoj suradnji tijekom protekle četiri godine, potpori prijedlozima gradonačelnika i kvalitetnom donošenju odluka koje su dovele do toga da je gotovo sve što se planiralo za ove četiri mandatne godine i ostvareno. U radu Vijeća nije bilo posebno velikih prijepora pa su tako gotovo sve odluke u ovom sazivu donesene jednoglasno. 

Related Posts

Tags

Share This