Gradu Klanjcu 2 milijuna kuna za reciklažno dvorište

lis 6, 2017 by

Gradu Klanjcu 2 milijuna kuna za reciklažno dvorište

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je Gradu Klanjcu financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta.
Nakon prijave Grada Klanjca na Poziv za dostavu projektnih prijedloga za građenje reciklažnih dvorišta u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; Specifični cilj – Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta koje je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo krajem ožujka, završen je postupak dodjele bespovratnih sredstava te je Gradu Klanjcu odobren prijavljeni projekt. 
Odlukom o financiranju odobrava se Gradu Klanjcu kao prihvatljivom prijavitelju za izgradnju reciklažnog dvorišta, sufinanciranje troškova iz Kohezijskog fonda Europske unije u iznosu od 1.999.395,75 kn.
Sufinanciranje ovog važnog projekta za Grad Klanjec iznosi 84,99%.
Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između nadležnog Ministarstva i Grada Klanjca očekuje se u idućih 45 dana.

Nakon izgradnje Studija Galerije Antuna Augustinčića sredstvima fondova EU i tri uspješno realizirana programa Europa za građane, ovo je novi, vrlo vrijedan i za kvalitetu života važan projekt u Gradu Klanjcu koji će biti financiran europskim novcem.

Završetak postupka dodjele- Grad Klanjec

Odluka o financiranju- Grad Klanjec

Related Posts

Tags

Share This