Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika

ruj 10, 2014 by

Klasa:602-01/14-02/03
Urbroj:2135/01-02/14-3
Klanjec, 09. rujna 2014.

Na temelju članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 18/12) gradonačelnik Grada Klanjca donosi

                                                                                   O D L U K U
                                                  o sufinanciranju troškova prijevoza učenika
                                                                   srednjih škola u šk.g. 2014/15.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Klanjca, u školskoj godini 2014/15

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Klanjca koji svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do škole sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza ( autobus i vlak).

Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se u slijedećim iznosima:
1) javni linijski autobusni prijevoz – I zona (10-19,99 km) – 87,00 kn
– II zona (20-29,99 km) – 108,00 kn
– III zona (30-39,99 km) – 123,00 kn
– IV zona (40-50 km) – 144,00 kn
2) željeznički prijevoz po jedinstvenoj željezničkoj tarifi – 12,5 % cijene mjesečne učeničke karte.

Ako je broj nastavnih dana deset ili manje subvenciju se umanjuje za ½, te je prijevoznik dužan izdati učeniku polumjesečnu kartu.

Članak 4.

Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj godini 2014/15.
Članak 5.

Sa prijevoznicima koji će vršiti predmetni prijevoz sklopit će se ugovor o sufinanciranju, a kojim će se urediti svi odnosi između prijevoznika i Grada Klanjca.

Članak 6.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza temeljem izdanih potvrda učenicima, Gradu Klanjcu dostavlja prijevoznik prilikom ispostave fakture za sufinanciranje prijevoza.
Korisnici prava na sufinanciranje prijevoza dužni su o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Grad Klanjec.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj WEB stranici Grada Klanjca.

Gradonačelnik:

Zlatko Brlek

Related Posts

Tags

Share This