Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca

velj 22, 2018 by

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca

Započet je postupak V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca.

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenje V. Izmjena i dopuna PPUG Klanjec je Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca. Stručni izrađivač V. Izmjena i dopuna PPUG Klanjec je Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

Osnovni razlog za izradu  i donošenje Izmjena i dopuna je ostvarenje preduvjeta za novi investicijski zahvat na proširenju proizvodnog i skladišnog kapaciteta Predionice Klanjec, kroz izmjene odredbi za provođenje PPUG Klanjca (čl. 58., čl.59. i čl.79. odredbi)

Odluka o izradi V. Izmjena dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca

Related Posts

Tags

Share This