Objavljeni javni pozivi za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

velj 29, 2016 by

Objavljeni javni pozivi za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Klanjca objavljeni su javni pozivi za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za slijedeće opće akte:

  1. Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Klanjca
  2. Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Klanjca
  3. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Svu dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u Glavnom izborniku – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Otvorena savjetovanja.

Rok za očitovanje na predmetne akte počeo je teći od 16.02.2016. i traje do 05.03.2016.g.

Related Posts

Tags

Share This