Obavijest o načinu određivanja biračkih odbora za izbore zastupnika u Hrvatski sabor

ožu 21, 2024 by

Obavijest o načinu određivanja biračkih odbora za izbore zastupnika u Hrvatski sabor

Zbog povećanih upita građana u nastavku se nalaze informacije o postupcima određivanja biračkih odbora.

Sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 116/99, 109/00, 53/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 19/15, 104/15, 98/19) Birački odbor čine predsjednik i četiri člana te zamjenik predsjednika kao i zamjenici članova.

 

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora.

 

Po dva člana i zamjenike određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po dva člana i zamjenike oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu trenutačnog saziva Sabora. Trenutačni saziv možete provjeriti na https://www.sabor.hr/hr

 

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, a po mogućnosti trebaju biti pravne struke te njih određuje gradsko izborno povjerenstvo. Prednost imaju osobe koje su do sada sudjelovale u radu biračkih odbora na funkciji predsjednika i zamjenika i svoju ulogu odrađivali korektno i u skladu sa propisima.

Related Posts

Tags

Share This