Obavijest javnosti

ruj 28, 2015 by

Temeljem stavka 1. članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), Jedinstveni upravni odjel Grada Klanjca

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Gradsko Vijeće Grada Klanjca donijelo je dana 15. rujna 2015. god. Odluku o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Lepoglavec“. (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 12/04 i 19/08.)

Sukladno navedenoj Odluci obavještava se javnost da su navedenim datumom započele aktivnosti i potrebne radnje na stavljanju izvan snage navedenog plana, te će javnost sukladno Zakonu o prostornom uređenju biti permanentno izvještavana o tijeku postupka. (javna rasprava).

Klasa: 311-01/15-02/06

Urbroj: 2135/01-02/14-2

Klanjec, 29. rujna 2015.

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Lepoglavec“

Related Posts

Tags

Share This