O B A V I J E S T

ruj 7, 2015 by

kojom se obavještavaju svi vlasnici ili korisnici poljoprivrednih i drugih površina uz javno-prometnu površinu (ceste), da su dužni odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Klanjca (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, 23/09.) izvršiti slijedeće:

  • pokositi travu do ruba ceste,
  • održavati odvodne jarke i propuste uz cestu,
  • izvršiti sječu granja koja vise na cestu,
  • održavati poljoprivredne površine (košnjom, oranjem),
  • održavati dvorišne prostore.

Rok izvršenja je 25. rujna 2015. godine.

Istekom roka troškovi uređenja uz javno-prometnu površinu (ceste) idu na teret vlasnika odnosno korisnika uz pokretanje prekršajnih postupaka radi kazni.

 

OBAVIJEST

 

Related Posts

Tags

Share This