Novi financijski instrumenti HAMAG BICRO-a

lis 6, 2016 by

Novi financijski instrumenti HAMAG BICRO-a

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) je dana 03.10.2016. godine objavila programe za nove financijske instrumente koje će provoditi: ESIF Mikro i Male zajmove. Za ove financijske instrumente je osigurano 25 milijuna EUR.

U nastavku Vam donosimo kratki pregled tih instrumenata:

 1. MIKRO INVESTICIJSKI ZAJMOVI
 • Namijenjeni su osnivanju obrta i trgovačkih društava, modernizaciji i proširenju postojećeg poslovanja, samozapošljavanju, zadržavanju postojećih i povećanju broja novih radnih mjesta;
 • Odobravaju se za ulaganje u osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, zemljišta i građevinske objekte, opremu i uređaje, razvoj proizvoda ili usluga, patente, licence, koncesije, autorska prava i franšize) te za trajna obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma);
 • Prihvatljivi korisnici: mikro i mali poduzetnici;
 • Iznos zajma: 1.000-25.000 EUR;
 • Rok otplate: 1-5 godina (uključujući poček);
 • Poček: do 12 mj. (uz minimalnu otplatu od 2 god.);
 • Otplata u kvartalnim ratama;
 • Rok korištenja sredstava: do 6 mj. od potpisivanja Ugovora o zajmu;
 • Kamatna stopa: 0,5% za ulaganja na području Krapinsko-zagorske županije;
 • Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma.

 

 1. MIKRO ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA
 • Namijenjeni su za financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, financiranja tekućih obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima, financiranje obrtnih sredstava za nesmetano obavljanje proizvodnje, postizanja, održavanja i poboljšanja likvidnosti poduzetnika, podmirenja obveza prema dobavljačima, pripreme izvoza i sl.;
 • Odobravaju se za ulaganje isključivo u trajna obrtna sredstva (priprema proizvodnje, sirovine i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi zaposlenih, novo zapošljavanje, zakup poslovnog prostora, režijski troškovi, opći troškovi);
 • Prihvatljivi korisnici: mikro i mali poduzetnici;
 • Iznos zajma: 1.000-25.000 EUR;
 • Rok otplate: 1-3 godine (uključujući poček);
 • Poček: do 6 mj. (ukoliko je minimalna otplata 2 god.);
 • Otplata u kvartalnim ratama;
 • Rok korištenja sredstava: do 3 mj. od potpisivanja Ugovora o zajmu;
 • Kamatna stopa: 1,5% za ulaganja na području Krapinsko-zagorske županije;
 • Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma.

 

 1. MALI ZAJMOVI
 • Namijenjeni su za financiranje osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta;
 • Odobravaju se za ulaganje u osnovna sredstva (osnivačka ulaganja, zemljišta i građevinske objekte, opremu i uređaje, razvoj proizvoda ili usluga, patente, licence, koncesije, autorska prava i franšize) te za trajna obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma);
 • Prihvatljivi korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici;
 • Iznos zajma: 25.001-50.000 EUR;
 • Rok otplate: 1-10 godina (uključujući poček);
 • Poček: do 12 mj. (ukoliko je minimalna otplata 2 god.);
 • Otplata u kvartalnim ratama;
 • Rok korištenja sredstava: do 6 mj. od potpisivanja Ugovora o zajmu;
 • Kamatna stopa: 0,5% za ulaganja na području Krapinsko-zagorske županije;
 • Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma (ovisno o procjeni rizika HAMAG BICRO može tražiti i druge instrumente osiguranja te zasnovati založno pravo na dugotrajnoj imovini financiranoj zajmom).

Detalji programa i potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev su dostupni na linku:http://www.hamagbicro.hr/mikrokreditiranje/.

HAMAG BICRO zaprima zahtjeve za ESIF zajmove od 03.10.2016. godine, a programi su otvoreni do 31.12.2020. godine.

Related Posts

Tags

Share This