Natječaj za zapošljavanje na projektu “Žene za Zagorje”

stu 17, 2022 by

Natječaj za zapošljavanje na projektu “Žene za Zagorje”

 Radnica za pomoć u kući u sklopu projekta Zaželi za Zagorje će raditi na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć kod brige o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za 6 krajnjih korisnika koje će obilaziti više puta tjedno, te će im pružati odgovarajuću podršku, svaki tjedan će prisustvovati sastanku s terenskim koordinatorom na svojem području s kojim će zajednički onda utvrđivati raspored aktivnosti pružanja potpore krajnjim korisnicima, a tijekom ostatka tjedna će informirati terenskog koordinatora o izvršenim aktivnostima, te eventualnim problemima.

Mjesto rada (naselje) : Klanjec, Tuhelj, Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Zagorska Sela

Dobro poznavanje naselja koja su obuhvaćena unutar jedinica lokalne samouprave na čijem će se pružati potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Poštovanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Projekt Zaželi za Zagorje Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena-faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Ciljane skupine natječaja su žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na : Žene od 50 godina i više : osobna iskaznica; Osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom; Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima; Žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz  kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja; -Azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP; Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. : rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji; Liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama; Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju; Pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini ; Beskućnice: rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik; Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.
Svaka zaposlena radnica za pomoć će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme od 6 mjeseci te zadužiti bicikl, a do korisnika do kojih neće moći doći biciklom će dolaziti pješice ili osobnim prijevozom.

Sve detalje Natječaja možete potražiti na :https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=128118519 

Related Posts

Tags

Share This