NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE M/Ž ZA POTREBE PREDŠKOLE

ruj 15, 2015 by

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec od 09.09.2015 godine i članka 26. točke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („N.N. 10/97.,107/07. i 94/13.) raspisuje se

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

PREDŠKOLSKE DJECE M/Ž

ZA POTREBE PREDŠKOLE

  • na određeno vrijeme od 01.10.2015. do 31.05.2016. – novootvoreni poslovi – 14 sati tjedno

Uvjeti za radno mjesto:

  • završen studij za odgojitelja predškolske djece – odgojitelj predškolske djece (VŠS)

  • stručni ispit za odgojitelja predškolske djece m/ž

Kandidat za radno mjesto odgojitelja m/ž za potrebe predškole – treba dostaviti slijedeću dokumentaciju u periodu od 15.09.2015. – 22.09.2015. :

  1. Zahtjev

  2. Životopis

  3. Presliku diplome ili potvrde o završenom studiju predškolskog odgoja

  4. Presliku dokaza o položenom stručnom ispitu za odgojitelja predškolskog odgoja

  5. Presliku domovnice

  6. Uvjerenje od suda da se protiv istog/a u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana oglašavanja natječaja), sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovnju

  7. Elektronski zapis o radnopravnom statusu (podići u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmotriti.

Prijavu o dokazima o ispunjenju uvjeta Natječaja dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „KESTEN“ KLANJEC

AUGUSTA ŠENOE BB

49290 KLANJEC.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Related Posts

Tags

Share This