Natječaj za dodjelu potpore projektima i proizvodima na turistički nerazvijenim područjima

sij 12, 2018 by

Natječaj za dodjelu potpore projektima i proizvodima na turistički nerazvijenim područjima

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini na koji se mogu prijaviti pravne osobe i obrtnici koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu, OPG-ovi upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava, ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose ciljevima aktiviranja neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima, razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista i drugo.

Rok za podnošenje kandidatura je 31. siječnja 2018. godine.

Sredstva potpore odobravaju se za programe podijeljene na dvije mjere:

Mjera 1. – Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone

1. wellness i zdravlje (izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine od najmanje 30 m2 i unutarnjih bazena tlocrtne površine od najmanje 20 m2, wellness, oprema za fitness centre/teretane (sprave za vježbanje i dodatna oprema za vježbanje), oprema za studio za masažu, oprema za saune i oprema za wellness studio (masažni bazeni-whirpool, ležaljke, stolovi, lampe i sl.) te dodatna oprema za wellnes),
2. kulturni turizam (ulaganje u infrastrukturu i sadržaje kulturnih ustanova),
3. cikloturizam (ulaganje u infrastrukturu i opremu za odmorišta, bike servise, bike & bed smještaj),
pustolovni i sportski turizam (potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta),
4. poslovni turizam (ulaganje u infrastrukturu i nabava opreme za potrebe održavanja poslovnih skupova),
5. gastro i eno turizam (ulaganje u kušaonice vina i drugih pića i gastroproizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking).

U okviru Mjere 1 najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000,00 kn a najviši 200.000,00 kn. U okviru Mjere 1 prijaviti se mogu pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu te OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava.

Mjera 2. – Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda

1. razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude (izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta – hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion i drugo, npr. uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte),
2. izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,
uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture (npr. izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje, stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr.).
3. uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte (npr. dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom).

U okviru Mjere 2 najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000,00 kn a najviši 200.000,00 kn. Prijaviti se mogu pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu, OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava, ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2018. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži preostala sredstva najmanje u iznosu odobrene potpore, odnosno u iznosu realiziranih troškova realizacije projekta.

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

    • u elektronskom obliku na online obrascima TIPN/18 i IP 2018 putem linka potpore.htz.hr i
    • u tiskanom obliku – ispunjene online obrasce (TIPN/18 i IP 2018) potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom na adresu: Javni poziv za potpore TIPN/18 – ne otvaraj“
                    Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, Iblerov trg 10/IV, p.p. 251

Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima 2018. godini_0 (2)

Related Posts

Tags

Share This