Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk. god. 2015/16.

lis 14, 2015 by

Pozivaju se zainteresirani učenici srednjih škola i studenti čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Klanjca, da podnesu zahtjev i dostave potrebnu dokumentaciju za odobrenje pomoći za školsku (akademsku) godinu 2015/16.

Natječaj se objavljuje za dodjelu dvije vrste pomoći:

1.Pomoć temeljena socijalnim statusom

 • 8 pomoći učenicima srednjih škola po 250,00 kuna mjesečno
 • 4 pomoći studentima po 550,00 kuna mjesečno

2.Pomoć temeljena uspjehom u dosadašnjem školovanju

 • 2 pomoći učenicima srednjih škola po 250,00 kuna mjesečno
 • 2 pomoći studentima po 550,00 kuna mjesečno.

Zahtjevi se mogu podnijeti od dana objave ovog Natječaja do 28. listopada 2015. godine.

Datum objave natječaja je 14. listopada 2015.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu, kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel, a zainteresirani ga mogu podići tijekom trajanja natječaja u prostorijama Grada Klanjca, Klanjec, Trg mira 11., soba 27. (informacije na tel: 550-615- Jelkica Žigman) i na WEB stranici Grada Klanjca.

Zahtjevu je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • potvrdu škole, veleučilišta, fakulteta o upisu na redovno školovanje (škola, smjer, godina)
 • fotokopije svih svjedodžba završenih razreda srednje škole ili indeksa zadnje godine završenog školovanja

– u slučaju da je učenik upisao 1. razred srednje škole, prilaže se fotokopija svjedodžbe VIII. razreda osnovne škole

– u slučaju da je student upisao I. godinu studija prilaže se fotokopija IV. razreda srednje škole i svjedodžba o položenoj maturi

– studenti potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku svih položenih ispita

 •  potvrde o postignutim uspjesima na službenim natjecanjima u znanju ili sportu u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U obzir se uzimaju priznanja ostvarena u zadnjoj godini školovanja
 • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
 • službene potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove domaćinstva (starije od 15 godina) za prethodnu godinu
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog domaćinstva ( djeca roditelja poginulih u Domovinskom ratu i djeca invalida Domovinskog rata, samohrani roditelji, ostali članovi obiteljskog domaćinstva koji se istovremeno redovno školuju, djeca s teškoćama u razvoju i sl.)
 • izjava podnositelja zahtjeva da ne prima novčanu pomoć za školovanje po nekoj drugoj osnovi.

Pomoći temeljene socijalnim statusom će se dodjeljivati učenicima i studentima kojima prihod po članu zajedničkog domaćinstva ne prelazi 2.299,00 kuna mjesečno, a pomoći temeljene uspjehom u dosadašnjem školovanju će se dodjeljivati učenicima i studentima kojima prihod po članu zajedničkog domaćinstva ne prelazi 3.326,000 kuna mjesečno.

Za pomoći temeljene uspjehom u dosadašnjem školovanju prijavu ne može podnijeti učenik prvog razreda srednje škole, odnosno student prve godine studija.

Student/ica u statusu apsolventa/ice nema pravo sudjelovanja u natječaju.

Ukoliko je kandidat predao nepotpunu ili netočnu dokumentaciju, prijava se odbacuje te samim time prijavljeni kandidat neće sudjelovati u provedbi natječaja za dodjelu pomoći.

Sve kompletne i pravodobno podnesene zahtjeve razmatra Povjerenstvo imenovano od strane Gradskog vijeća Grada Klanjca, te utvrđuje rang listu prijavljenih kandidata.

Rang lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Klanjca.

Odobrena pomoć isplaćuje se mjesečno za školsku/akademsku godinu, učenicima do zaključno šestog mjeseca, a studentima do zaključno sedmog mjeseca 2016. godine.

Nakon završetka školske/akademske godine, svi korisnici pomoći dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Klanjca potvrdu o upisu u viši razred-godinu školovanja, čime dokazuju urednost i uspjeh u školovanju.

Predmetna pomoć se vraća odnosno prekida njena daljnja isplata ukoliko učenik/student bez opravdanog razloga prekine školovanje odnosno ne završi razred/godinu školovanja.

Natječaj stipendije 2015.

ZAHTJEV STIPENDIJE 2015-SOCIJALNI STATUS

zahtjev stipendije 2015.OCJENE

Izjava roditelja stipendije 2015.

Izjava stipendije učenici i studenti 2015.

 

 

Related Posts

Tags

Share This