NAJAVA 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

lip 15, 2012 by

Klasa:022-01/12-01/03
Urbroj:2135/01-01/12-1
Klanjec, 15. lipnja 2012.

Temeljem članka 55. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Klanjca sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Klanjca za dan 20. lipnja 2012. godine (srijeda) s početkom u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u „Klanječkoj pelnici“, Trg Antuna Mihanovića 1.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća;
2. Donošenje Zaključka o Izvješću o poslovanju za 2011. godinu „Zelenjaka“ d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova i „Zelenjak-plin“ d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom;
3. Proračun Grada Klanjca za 2012. godinu nakon II Izmjene;
4. Program gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Klanjca nakon II izmjene;
5. Donošenje Zaključka o prijedlogu ODO u Zlataru za sklapanje Izvansudske nagodbe;
6. Slobodna riječ.

                                                                                Predsjednik Gradskog vijeća:
                                                                                            Mirko Lunko

Dostaviti:
1. Članovima-svima;
2. Pismohrana-ovdje;
3. Dokumentacija-ovdje.

O tome obavijest:
1. „Zelenjak“d.o.o.-n/p direktorice;
2. „Zelenjak-plin“ d.o.o.-n/p direktora;
3. Predsjednici MO;
4. Predsjednici političkih stranaka;
5. Radio Kaj;
6. Večernji list;
7. Zagorski list.

Related Posts

Tags

Share This