Jednoglasno usvojen Proračun Grada Klanjca za 2020. godinu

pro 16, 2019 by

Jednoglasno usvojen Proračun Grada Klanjca za 2020. godinu

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Klanjca održanoj 12. prosinca 2019. jednoglasnom odlukom gradskih vijećnika usvojen je Proračun za 2020. godinu te projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu.
Planirani su prihodi od 24.413.000,00 kuna, od čega je je 8.353.300,00 izvornih prihoda, dok bi ostala sredstva trebala biti osigurana iz raznih natječaja te kreditnim zaduženjem.

Naime, Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo i odluku o zaduženju Grada Klanjca te će za potrebe sufinanciranja izgradnje dječjeg vrtića Grad Klanjec podignuti revolving kredit u iznosu od 7.000.000,00 kn.
3 milijuna i 700 tisuća kuna vratit će se jednokratno nakon uplate drugog dijela EU sredstava iz Mjere 7.4.1. ( Grad Klanjec je na natječaju za Mjeru 7.4.1. za projekt izgradnje vrtića ostvario bespovratnu potporu u maksimalnom mogućem iznosu od 7.440.000,00 kn, odnosno milijun €). Za ostali dio od 3.330.000,00 kn Grad će uzeti dugoročni kunski kredit kod Hrvatske poštanske banke na rok od 10 godina, uz poček od godinu dana i fiksnu kamatnu stopu od 1,45%.

Nikad povoljniju situaciju na financijskom tržištu Grad Klanjec iskoristit će i kako bi, uz vlastita sredstva, kreditnim zaduženjem osigurao još 1.000.000,00 za komunalnu infrastrukturu na području grada. Tako se planira sljedeće godine investirati čak nešto više od 6 milijuna kuna u infrastrukturne projekte. Između ostalog, oko milijun i tristo tisuća kuna za uređenje cesta, gradit će se novi nogostupi vrijedni gotovo 600 tisuća kuna, pola milijuna kuna uložit će se u proširenje gradskog groblja, a jednako toliko planira se uložiti u rekonstrukciju stepenica na “prečkom putu”. 

Za zamjenu postojeće javne rasvjete novom ekološki prihvatljivom i puno štedljivijom led rasvjetom Grad je dobio ESIF kredit HBOR-a u iznosu od milijun i pol kuna i to na 5 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 0,25 % koji će biti realiziran u prvoj polovici 2020. godine, a sredstva za otplatu rata najvećim će dijelom biti osigurana  od uštede za dosadašnje troškove električne energije i održavanja javne rasvjete jer će nova led rasvjeta imati lampe s garancijom od 10 godina.

Izdatci za rad Jedinstvenog upravnog odjela, udruga i gradskih ustanova ostaju uglavnom na ovogodišnjem nivou, što je vidljivo iz usvojenih financijskih planova Dječjeg vrtića “Kesten”, Gradske knjižnice “Antun Mihanović” i Kulturnog centra Klanjec te programa javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi za 2020. godinu.

 

 

Related Posts

Tags

Share This