Javni uvid u nacrt plana gospodarenjem otpadom

ožu 3, 2015 by

Klasa:351-01/15-02/06
Urbroj:2135/01-02/14-1
Klanjec, 26. veljače 2015.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), te članka 47. Statuta Grada Klanjca („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 07/13) Gradonačelnik Grada Klanjca objavljuje:

JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KLANJCA ZA RAZDOBLJE 2015.- 2021. GODINE

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Klanjca za razdoblje 2015. – 2021. godine održati će se u periodu od 26. 02. 2015. do 25.03. 2015.g., organiziranjem javnog uvida.

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Klanjca za razdoblje 2015.-2021.g. biti će svakog radnog dana u vremenu od 08-14,00 sati u prostorijama Grada Klanjca , Trg mira 11, I kat- mala dvorana, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Grada Klanjca www.klanjec.hr

Građani i udruge mogu svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Klanjca do 25. 03. 2015. godine.

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni s izloženim nacrtom Plana.

Gradonačelnik:
Zlatko Brlek

NACRT NOVOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

Related Posts

Tags

Share This