Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Klanjca

stu 19, 2015 by

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Klanjca

 

Na temelju  Članka 39.  st. 1 Zakona o proračunu (”Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15) Grad Klanjec poziva građanstvo na Javno savjetovanje o  Proračunu Grada Klanjca za 2016. godinu i projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu.

Želja nam je upoznati javnosti s odredbama prijedloga Proračuna Grada Klanjca za 2016. godinu i projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

 

U Javnu raspravu možete se uključiti cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Grada Klanjca najkasnije do 01. prosinca 2015. godine.

 

Proračun -Javni poziv

PRIJEDLOG PRORAČUNA 2016

Proračun -Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

 

Related Posts

Tags

Share This