Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Grada Klanjca u 2014.godini

velj 5, 2014 by

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe s područja Grada Klanjca, da dostave prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Klanjca za 2014. godinu.

            Javna priznanja zaslužnim pojedincima i pravnim osobama dodijelit će Gradsko vijeće Grada Klanjca povodom Dana Grada Klanjca 04. svibnja 2014. godine.

 

            Javna priznanja Grada Klanjca su:

            1. Povelja Grada Klanjca

            2. Plaketa Grada Klanjca

            3. Povelja o proglašenju počasnim građanima.

 

 

            1. Povelja Grada Klanjca dodjeljuje se pojedincima, udrugama, tvrtkama, zadrugama, ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, vjerskim zajednicama, državnim tijelima i drugim institucijama u Republici Hrvatskoj,  za njihove izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvoju Grada Klanjca ili na drugi način svojim radom zaduže Grad Klanjec.

            Svake godine može se dodijeliti, u pravilu,  pet Povelja.

 

            2. Plaketa Grada Klanjca dodjeljuje se u pravilu pojedincima za posebno vrijedne rezultate koji doprinose razvoju ili ugledu Grada Klanjca na bilo kojem području rada i djelovanja.

            Svake godine može se dodijeliti najviše dvije Plakete.

 

            3.Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Klanjca može se dodijeliti osobi koja se svojim višegodišnjim radom i aktivnošću posebno istakla ili na drugi način doprinjela promicanju i razvitku Grada Klanjca, te na takav način trajno zadužila građane Grada Klanjca.

            U pravilu se godišnje može dodijeliti jedna Povelja o proglašenju počasnim građaninom, vodeći računa o sveukupnom broju dodijeljenih Povelja.

 

            Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku, potpisani, s obaveznim obrazloženjem prijedloga, te po mogućnosti popraćeni dokumentacijom koja dokazuje navode iz prijedloga i obrazloženja.

            Rok za dostavu prijedloga je 01. ožujka 2014. godine, a dostavlja se na adresu: Grad Klanjec, Trg mira 11., 49290 Klanjec.

            Konačan prijedlog utvrđuje gradonačelnik, nakon provjere da li dostavljeni prijedlozi zadovoljavaju kriterije i uvjete za dodjelu priznanja, te uvažavajući ukupan broj priznanja koja se  mogu dodijeliti.

Related Posts

Tags

Share This