JAVNI POZIV KORISNICIMA MINIMALNE ZAJAMČENE NOVČANE NAKNADE ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA

lis 12, 2022 by

 

    Temeljem članka 41. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22) pravo na naknadu troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrijeva priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.

     Sukladno članku V. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava  za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu („Narodne novine“ broj 104/22), mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrijeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 1.050,00 kuna po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Grad Klanjec poziva sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da do 25. studenog 2022. podnesu Gradu Klanjcu zahtjev za naknadu troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva za 2022. godinu.

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava:

  1. Zahtjev -troškovi stanovanja OGRJEV
  2. Izjava

Related Posts

Tags

Share This