IZLOŽBA UMAS U GALERIJI ANTUNA AUGUSTINČIĆA

lip 26, 2012 by

IZLOŽBA UMAS U GALERIJI ANTUNA AUGUSTINČIĆA

Izložba UMAS u GAA : Nastavnici i suradnici Odsjeka za kiparstvo Odjela likovnih umjetnosti Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, Klanjec, Salon Galerije Antuna Augustinčića, 29. lipnja – 29. srpnja 2012.

U petak 29. lipnja 2012. godine u 19 sati, u Salonu Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu, otvara se izložba UMAS u GAA : Nastavnici i suradnici Odsjeka za kiparstvo Odjela likovnih umjetnosti Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu.
Kako je svojom dosadašnjom izložbenom djelatnošću – baveći se Augustinčićevim učiteljima, učenicima, suradnicima i kolegama, a potom i njihovim učenicima – naša Galerija bila fokusirana prvenstveno na zagrebački kiparski krug kojega je žarište Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, odlučili smo se okrenuti i prema regionalnim kiparskim krugovima koji se šire iz naših ostalih sveučilišnih središta, a otpočinjemo splitskim kiparskim krugom kojega je središte u Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, koja ove godine bilježi 15. godišnjicu svoga postojanja.
U izložbu su uključeni svi nastavnici i suradnici Odsjeka za kiparstvo Odjela likovnih umjetnosti Umjetničke akademije u Sveučilišta u Splitu – aktivni, umirovljeni i bivši – koji svojim radom tvore, ili su tvorili, a svojim pedagoškim djelovanjem stvaraju, ili su stvarali, splitsku kiparsku scenu:
Dragan Dužević, Nikola Džaja, Kažimir Hraste, Vojin Hraste, Robert Jozić, Kuzma Kovačić, Petra Kovačić, Aleksandar Midžor, Matko Mijić, Miroslav Radeljak, Dalibor Stošić, Slobodan Tomić, Loren Živković Kuljiš i Vlasta Žanić.
Svaki od 14 sudionika izložbe zastupljen je sa po 2 rada, a u večeri otvorenja jedna će od njih (Vlasta Žanić) izvesti performans, kao čin vlastitog „definiranja skulpture“.
Izložba traje do 29. srpnja 2012. godine.

                                                                                          Voditelj GAA:
                                                                           Božidar Pejković, viši kustos