IMENOVANI BIRAČKI ODBORI LOKALNIH IZBORA 2013.

svi 10, 2013 by

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Klanjca temeljem članka 42. i 43. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) te temeljem prijedloga političkih stranaka imenovalo je članove biračkih odbora za slijedeća biračka mjesta na području Grada Klanjca:

GRAD KLANJEC
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KLANJCA

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj: 144/12) Gradsko izborno povjerenstvo grada Klanjca donosi

                                                        R J E Š E N J E
                                        O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I U birački odbor za biračko mjesto broj: 1. Velika dvorana grada Klanjca, Trg mira 11.,
imenuju se:

1. Mira Poslek – za predsjednika
2. Krešimir Zamuda – za potpredsjednika
3. Tena Sambolić – za člana SDP
4. Kristina Kroflin – za člana ZDS
5. Matija Kantura – za člana HNS
6. Ivančica Horvatin – za člana HSU
7. Štefica Poslek – za člana HSS
8. Ivan Poslek – za člana HSLS
9. Valentina Turčić – za člana HDZ
10. Tomislav Čukac – za člana ZS

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Klanjcu, 08. svibnja 2013.

Predsjednik
Gordan Šoban, dipl.iur.

 

GRAD KLANJEC
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KLANJCA

Na temelju članka 42 i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj: 144/12), Gradsko izborno povjerenstvo grada Klanjca donosi

                                                       R J E Š E N J E
                             O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I U birački odbor za biračko mjesto broj 2. u upravnoj zgradi Predionice Klanjec, Mihanovićev Dol, Novodvorska 7., imenuju se:

1. Jasminka Držaić – za predsjednika
2. Željka Kramarić – za potpredsjednika
3. Boris Raumberger – za člana SDP
4. Kristijan Šoban – za člana ZDS
5. Anita Poljak – za člana HNS
6. Danica Olgica Meić Sidić – za člana HSU
7. Anita Preglej – za člana HSS
8. Jadranka Sušec – za člana HSLS
9. Luka Glas – za člana HDZ
10. Franjo Žigman – za člana ZS

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Klanjcu, 08. svibnja 2013.

Predsjednik
Gordan Šoban, dipl.iur.
GRAD KLANJEC
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KLANJCA

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj:144/12), Gradsko izborno povjerenstvo grada Klanjca donosi

                                                      R J E Š E N J E
                             O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I U birački odbor za biračko mjesto broj: 3. Vatrogasni dom Gredice, imenuju se:

1. Renata Raumberger – za predsjednika
2. Irena Ratkajec – za potpredsjednika
3. Marina Gašpar – za člana SDP
4. Ivan Prelec – za člana ZDS
5. Tamara Zebolc – za člana HNS
6. Đurđa Ružičić – za člana HSU
7. Štefica Postružin – za člana HSS
8. Filip Drčić – za člana HSLS
9. Branka Skrbeta – za člana HDZ
10. Denis Petek – za člana ZS

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Klanjcu, 08. svibnja 2013.

Predsjednik
Gordan Šoban, dipl.iur.
GRAD KLANJEC
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KLANJCA

Na temelju članka 42 i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj: 144/12), Gradsko izborno povjerenstvo grada Klanjca donosi

                                                      R J E Š E N J E
                             O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I U Birački odbor za biračko mjesto broj: 4. Kuća Kristine Jambrešić, Novi Dvori Klanječki 8., imenuju se:

1. Anica Lovrek – za predsjednika
2. Milka Harapin – za potpredsjednika
3. Ankica Bogović – za člana SDP
4. Božica Lunko – za člana ZDS
5. Dijana Zebolc – za člana HNS
6. Ljubica Petek – za člana HSU
7. Ivančica Poslek – za člana HSS
8. Ivana Skrbeta – za člana HSLS
9. Antonija Zebolc – za člana HDZ
10. Božo Zebolc – za člana ZS

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Klanjcu, 08. svibnja 2013.

Predsjednik
Gordan Šoban, dipl.iur.
GRAD KLANJEC
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KLANJCA

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj: 144/12), Gradsko izborno povjerenstvo grada Klanjca donosi

                                                       R J E Š E N J E
                              O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I U birački odbor za biračko mjesto broj: 5. Kuća Rudolfa Koleš, Bratovski Vrh 37., imenuju se:

1. Blaženka Glogoški – za predsjednika
2. Marina Maček – za potpredsjednika
3. Štefica Horvat – za člana SDP
4. Stjepan Koleš – za člana ZDS
5. Branimir Glas – za člana HNS
6. Marija Vlahović – za člana HSU
7. Katarina Poslek – za člana HSS
8. Matija Trbuha – za člana HSLS
9. Mirko Drčić – za člana HDZ
10. Božo Zrnc – za člana ZS

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Klanjcu, 08. svibnja 2013.

Predsjednik
Gordan Šoban, dipl.iur.
GRAD KLANJEC
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KLANJCA

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12), Gradsko izborno povjerenstvo grada Klanjca donosi

                                                      R J E Š E N J E
                             O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I u Birački odbor za biračko mjesto broj:6. Velika dvorana Grada Klanjca, Trg mira 11., imenuju se:

1. Danijela Klasiček – za predsjednika
2. Vesna Pleško – za potpredsjednika
3. Tin Galović – za člana SDP
4. Paula Kosić – za člana ZDS
5. Eva Krištofić – za člana HNS
6. Fanika Semenski – za člana HSU
7. Franjo Poslek – za člana HSS
8. Mateja Gmajnički – za člana HSLS
9. Dario Čižmek – za člana HDZ
10. Mladen Klasiček – za člana ZS

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Klanjcu, 08. svibnja 2013.

Predsjednik
Gordan Šoban, dipl.iur.
GRAD KLANJEC
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KLANJCA

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12), Gradsko izborno povjerenstvo grada Klanjca donosi

                                                         R J E Š E N J E
                            O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I U birački odbor za biračko mjesto broj:7. Vatrogasni Dom Rakovec,
imenuju se:

1. Božica Novosel – za predsjednika
2. Ivana Novosel – za potpredsjednika
3. Jelena Zajec – za člana SDP
4. Marko Lunko – za člana ZDS
5. Dragutin Ban – za člana HNS
6. Martina Bartolović – za člana HSU
7. Željka Petrišić – za člana HSS
8. Mario Ricijaš – za člana HSLS
9. Dragica Pavlinić – za člana HDZ
10. Marko Švigir – za člana ZS

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Klanjcu, 08. svibnja 2013.

Predsjednik
Gordan Šoban, dipl.iur.
GRAD KLANJEC
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KLANJCA

Na temelju članka 42 i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12), Gradsko izborno povjerenstvo grada Klanjca donosi

                                                      R J E Š E N J E
                           O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I U birački odbor za biračko mjesto broj: 8. Osnovna škola Lučelnica,
imenuju se:

1. Nikolina Žigman – za predsjednika
2. Kristina Lunko – za potpredsjednika
3. Marko Novak – za člana SDP
4. Kristijan Jambrešić – za člana ZDS
5. Filip Poslek – za člana HNS
6. Mateja Vlahović – za člana HSU
7. Stjepan Vurić – za člana HSS
8. Karlo Gorup – za člana HSLS
9. Silvija Žigman – za člana HDZ
10. Josip Premužak – za člana ZS

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Klanjcu, 08. svibnja 2013.

Predsjednik
Gordan Šoban, dipl.iur.
GRAD KLANJEC
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA KLANJCA

Na temelju članka 42. i 43. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12) Gradsko izborno
povjerenstvo grada Klanjca donosi

                                                      R J E Š E N J E
                           O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I U birački odbor za biračko mjesto broj:9. Kuća Stjepana Horvat, Letovčan Tomaševečki 5., imenuju se:

1. Stjepan Horvat – za predsjednika
2. Anita Brglez – za potpredsjednika
3. Marko Žigman – za člana SDP
4. Josip Slavec – za člana ZDS
5. Sanja Zebolc – za člana HNS
6. Božica Rožić – za člana HSU
7. Danijel Poslek – za člana HSS
8. Branka Horvat – za člana HSLS
9. Nevenka Horvat – za člana HDZ
10. Ljubica Žigman – za člana ZS

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Klanjcu, 08. svibnja 2013.

Predsjednik
Gordan Šoban, dipl.iur.

 

 

Related Posts

Tags

Share This