Savjet mladih

 

Savjet mladih omogućuje mladim osobama sudjelovanje u postupku i procesu službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Njihov rad se temelji na interesima i potrebama mladih osoba da iz vlastite perspektive predlože promjene koje će zadovoljiti njih same i druge mlade osobe u zajednici u kojoj žive. Aktivnosti savjeta mladih uključuju svaki oblik političkog, ekonomskog ili društvenog sudjelovanja koje će naći plodno tlo u zajednici i odgovoriti na potrebe i težnje za afirmacijom mladih osoba. Rad savjeta mladih predstavlja dugoročan, odnosno strateški i planski pristup poticanja sveukupne participacije i kvalitete života mladih.

Gradsko vijeće Grada Klanjca je na 19. sjednici održanoj dana 12.03.2020. tajnim glasovanjem izabralo Savjet mladih Grada Klanjca. 

Rezultati izbora članova Savjeta Mladih Grad Klanjec

 

Odluka o izboru zamjenika predsjednika

Odluka o izboru predsjednika

Zapisnik 1. konstituirajuća sjednica

Poziv na 1. konstituirajuću sjednicu