Grad Klanjec i REGEA – LOCAL Policies for GREEN Energy

ruj 22, 2017 by

Grad Klanjec i REGEA – LOCAL Policies for GREEN Energy

U Energetskom centru Bračak, 21.rujna 2017. godine održan je radni sastanak s gradonačelnikom Grada Klanjca, gospodinom Zlatkom Brlekom na temu budućih aktivnosti u sklopu projekta LOCAL4GREEN.
Europska komisija je s ciljem ublažavanja klimatskih promjena, još u siječnju 2008. godine pokrenula veliku Inicijativu Sporazum gradonačelnika s ciljem povezivanja energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežu za kontinuiranu razmjenu iskustava učinkovitog korištenja energije, primjenu mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u urbanim sredinama kojima će u konačnici do 2020. pridonijeti ispunjavanju četiriju osnovnih ciljeva Europske energetske politike iz 2007. godine: smanjenju emisije stakleničkih plinova za 20%, povećanju energetske učinkovitosti za 20%, povećanju udjela obnovljivih izvora energije na 20% i povećanju udjela biogoriva u prometu na 10%.
Grad Klanjec, prepoznavši važnost Inicijative, pristupio je Sporazumu gradonačelnika u rujnu 2009. godine. U sklopu Sporazuma gradonačelnika, REGEA i Grad Klanjec izradili su Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) koji je dostavljen i verificiran od Europske komisije. SEAP predstavlja ključni dokument za provedbu projekata energetskih ušteda, primjenu mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva na gradskoj razini, a čijom primjenom će se ostvariti postavljeni ciljevi u sklopu Sporazuma gradonačelnika, smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2020. godine.
U skladu s prepoznatim prioritetima i trendovima, u listopadu 2016. godine, pokrenut je projekt Local Policies for Green Energy (LOCAL4GREEN) u sklopu Programa transnacionalne suradnje Interreg Mediteran 2014.-2020. Projekt traje do 30. travnja 2019. godine, a u sklopu projekta, REGEA zajedno s osam europskih zemalja provodi aktivnosti usmjerene na primjenu lokalnih mjera fiskalne politike kojima će se potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije. Implementacija lokalnih fiskalnih politika pridonijeti će ispunjenju prioriteta Europske unije u vezi s ublažavanjem i prilagodbom klimatskim promjenama, kao i ispunjavanju obveza preuzetih Sporazumom gradonačelnika.
Cilj projekta je pružiti potporu gradovima i općinama u uspostavljanju i provedbi inovativnih lokalnih fiskalnih politika usmjerenih na promicanje održivog korištenja energije, sukladno postojećim vlastitim strateškim dokumentima, nacionalnom zakonodavstvu i EU direktivama. Projekt prepoznaje nove okolnosti i nudi nova rješenja – između ostalog i odgovor na pitanja koja u Republici Hrvatskoj otvara porezna reforma od 1. siječnja 2017. godine. Grad Klanjec pristupio je projektu LOCAL4GREEN u lipnju 2017. godine, kao pilot grad, za koji će REGEA izraditi studiju opravdanosti uvođenja lokalnih fiskalnih politika za promicanje obnovljivih izvora energije. Važnost pitanja primjene obnovljivih izvora energije ogledne su brojnim prednostima koje pruža kao što su manja cijena energije, nova radna mjesta, novi izvori prihoda za proizvođače opreme, bolju mogućnost kontrole cijena za građane…
Globalna promjena klime danas je jedan od najvećih izazova i aktualna tema koju je potrebno ozbiljno shvatiti. Brojna znanstvena istraživanja su pokazala da su glavni uzroci klimatskih promjena povećana emisija stakleničkih plinova uzrokovana izgaranjem fosilnih goriva, zbog poljoprivrede i sječe tropskih šuma. Utjecaji klimatskih promjena na društvo mogu biti usporedivi na više načina i lokacija, no ne postoje generalne smjernice prilagodbe klimatskim promjenama, svaki je slučaj poseban i svakom slučaju treba pristupiti individualno. Borba protiv klimatskih promjena je moguća kroz djelovanje na uzroke klimatskih promjena ili djelovanje na posljedice klimatskih promjena.

Related Posts

Tags

Share This