Projekt Građani i građanke imaju moć

 

NAZIV PROJEKTA: GRAĐANI I GRAĐANKE IMAJU MOĆ

NOSITELJ PROJEKTA: CESI (Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje)

PARTNERI:  Mreža udruga Zagor, Zaklada Giacomo Brodolini, Krapinsko-zagorska županija i Grad Klanjec.

Opći cilj projekta “Građani i građanke imaju moć” je razviti održive i participativne demokratske mehanizme te unaprijediti participaciju građana/ki i organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnom i regionalnom nivou.

Kroz projekt će se organizirati trening za jačanje kapaciteta OCD-a u Krapinsko-zagorskoj županiji, osnovati regionalni savjet za razvoj civilnog društva, donijeti regionalni Kodeks o savjetovanju zainteresirane javnosti te provesti kampanja informiranja građana i građanki o procesu donošenja odluka u lokalnoj zajednici.

Projekt će se provoditi 16 mjeseci na području Krapinsko-zagorske županije.

Nositeljica projekta je CESI, a partneri cu Mreža udruga Zagor, Zaklada Giacomo Brodolini, Krapinsko-zagorska županija i Grad Klanjec.

Ukupna vrijednost projekta je 69,167.81€.

Projekt financira Europska unija kroz program IPA “Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva”.

eu_logo_phtp

 

Kodeks savjetovanja pri donošenju općih akata Krapinsko-zagorske županije

 

JAVNA AKCIJA “GRAĐANI I GRAĐANKE IMAJU MOĆ” ODRŽANA JE U KLANJCU, 21. STUDENOG NA TRŽNICI S POČETKOM U 8:30 SATI
Cilj akcije bio je upoznati građane i građanke s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske kojeg je usvojila Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine.
Svojom prisutnošću na štandu u vrijeme trajanja sajmenog dana u Klanjcu kada se na klanječkoj tržnici okuplja veliki broj ljudi, sudionici projekta upoznali su građanke i građane Klanjca i okolnih mjesta s ciljevima akcije, dali im niz korisnih savjeta o mogućnostima sudjelovanja u donošenju odluka te ih potaknuli na veće sudjelovanje.