Dostupnost konzultacija s liječnicima u Krapinskim Toplicama

ožu 27, 2020 by

Dostupnost konzultacija s liječnicima u Krapinskim Toplicama

Poštovani pacijenti,

Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj i obustavu pružanja specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite uveli smo telefonske i e-mail konzultacije sa liječnicima specijalistima iz naše Bolnice.

 

• NEUROLOGIJA

S našim liječnicima možete komunicirati putem email adrese: neurologija.sbkt@gmail.com te putem telefonske linije na navedene brojeve telefona u vremenu od 11,00 do 13,00 sati radnim danom.

 1. Mr.sc. Ivan Dubroja, dr.med.spec. neurolog – 049/383-221
 2. Ivica Šćurić, dr.med.spec.neurolog – 049/383-210

• KARDIOLOGIJA

S našim liječnicima možete komunicirati putem email adrese: kt.kardiolog@gmail.com te putem telefonske linije na navedene brojeve telefona u vremenu od 11,00 do 13,00 sati radnim danom.

 1. Doc.dr.sc. Duško Cerovec, dr.med. spec. internista kardiolog – 099/3173-441
 2. Dr.sc. Krunoslav Fučkar, dr.med. spec. internista kardiolog – 049/383-412
 3. Romano Kurnik, dr.med. spec. internista kardiolog – 098/2519-45
 4. Ljiljana Lučinger, dr.med. spec. internista kardiolog – 049/383-456
 5. Ljubica Vincelj Šalković, dr.med. spec. internista kardiolog – 049/383-433

• DIJABETOLOG

-S liječnikom Srećkom Tušekom, dr.med.spec. internist-endokrinolog možete komunicirati putem e-mail adrese: srecko.tusek@sbkt.hr te putem telefona na broj 049/383-481 u vremenu od 11,00 do 13,00 sati radnim danom.

• FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

S našim liječnicima možete komunicirati putem email adrese: fizijatrija.sbkt@gmail.com te putem telefonske linije na navedene brojeve telefona u vremenu od 11,00 do 13,00 sati radnim danom.

 1. Vesna Dragčević, dr.med.spec.fiz.med i rehabilitacije – 049/383-242
 2. Marija Jeršek, dr.med.spec.fiz.med i rehabilitacije – 049/383-252
 3. Doc.dr.sc.prim. Žarko Bakran, dr.med.spec.fiz.med i rehabilitacije – 049/383-208
 4. Gordana Cesarec, dr.med.spec.fiz.med i rehabilitacije – 049/383-441
 5. Renata Budić, dr.med.spec.fiz.med i rehabilitacije – 049/383-314
 6. Ksenija Petek, dr.med.spec.fiz.med i rehabilitacije – 049/383-311
 7. Jasmina Halužan Bariša, dr.med.spec.fiz.med i rehabilitacije – 049/383-531
 8. Martina Janžeković, dr.med.spec.fiz.med i rehabilitacije – 049/383-320
 9. Dr.sc. Iva Milivojević, dr.med.spec.fiz.med i rehabilitacije – 049/383-469
 10. Samir Haoui, dr.med.spec.fiz.med i rehabilitacije – 049/383-142

• FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA DJECE

S našim liječnicima možete komunicirati putem email adrese: fizijatrija.djece.sbkt@gmail.com te putem telefonske linije na navedene brojeve telefona u vremenu od 11,00 do 13,00 sati radnim danom.

 1. Sunčica Martinec, dr.med.spec.fiz.med i rehabilitacije – 049/383-261
 2. Mijo Hržina, dr.med.spec.fiz.med i rehabilitacije – 049/383-266

S poštovanjem,

Ravnateljica
Željka Žnidarić, univ.spec.oec.

Related Posts

Tags

Share This