500 tisuća kuna bespovratnih sredstava za projekt “Učimo zeleno”

lip 20, 2018 by

500 tisuća kuna bespovratnih sredstava za projekt “Učimo zeleno”

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je Gradu Klanjcu kao prihvatljivom prijavitelju na poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Odluku o financiranju projekta “UČIMO ZELENO”  i to u iznosu od 499.981,62 kn.

Program se financira u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., kroz specifični cilj – Smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta, a sufinanciranje prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 84,99%.
U roku od 45 dana gradonačelnik Klanjca potpisat će i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projektom će se informirati i educirati građani grada Klanjca o održivom gospodarenju otpadom kroz provedbu niza raznovrsnih edukativnih aktivnosti, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena aktivnostima u kojima će sudjelovati najmlađi. Projektom se posebno naglašavaju teme vezane uz sprječavanje nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta. 

Uz izgradnju reciklažnog dvorišta koje se ove godine financira iz EU fondova u vrijednosti od 2 milijuna kuna, ovaj EU projekt doprinijet će razvoju ekološke svijesti i želji da Grad Klanjec i dalje bude zelena oaza čiste i sačuvane prirode zahvaljujući načinu života njegovih građana.

Related Posts

Tags

Share This