O nama

 

Naziv udruge Ekološka udruga „Japica“ Klanjec
Osobni identifikacijski broj  ( OIB ) 12606532025
Broj u Registru neprofitnih organizacija (RNO broj) 0168375
Sjedište i adresa udruge Trg mira 11, Klanjec
Predsjednica

Potpredsjednica

Potpredsjednica

Željka Kramarić

Brankica Greblički

Stella Mlinarić

Telefon/mobitel Željka – 091/538-2991; posao 049/587-100
Telefaks 049/237-292
Adresa E-pošte kzeljka@voda.hr
Internetska stranica www.klanjec.hr
Godina osnutka udruge 2006.
 Datum i godina upisa u Registar 28.12.2006.
Registarski broj 02000850
Registrirana kod Ured državne uprave u KZŽ

Služba za opću upravu Ispostava Klanjec

Broj žiro računa udruge i naziv banke 2360000-1101938578 – Zagrebačka banka
Ciljevi osnivanja udruge, sukladno  Statutu ili drugom osnivačkom aktu Zaštita okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti, razvijanje ekološke svijesti i brige za zdravi okoliš,  zaštitu krajobraznih vrijednosti
Svrha ili područje djelovanja udruge Grad Klanjec i njegova naselja
   
Djelatnost udruge, sukladno Statutu/osnivačkom aktu – poticanje i provođenje aktivnosti zaštite   prirodnih vrijednosti,

– očuvanje postojećih eko sustava i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta,

– djelovanje na razvijanju ekološke svijesti stanovništava,

– promicanje i popularizacija zdravog načina življenja i kvalitete življenja,

– organiziranje predavanja, tribina, stručnih skupova,

– obavještavanje javnosti o ekološkim incidentima i opasnostima,

– izdavanje i distribucija prigodnih publikacija sukladno Zakonu,

– suradnja s eko udrugama i istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama,

  Cjelokupan rad članova udruge je volonterski
  Udruga broji 48 članova