Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju -Statut Grad Klanjca

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Klanjca dostupan je ovdje

 

2018. godina

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Grada Klanjca za 2018.

 

OTVORENA SAVJETOVANJA

Otvara se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu:

Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama te slobodno živućim životinjama na području Grada Klanjca

Prijedlog Odluke o uvjetima i  načinu  držanja pasa i mačaka te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama te slobodno živućim životinjama na području Grada Klanjca

 

 

 

2018. godina

ZATVORENA SAVJETOVANJA

Zatvoreno savjetovanje-Statut Grada Klanjca

Prijedlog Statuta Grada Klanjca upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 12.veljače do 13. ožujka 2018. godine.

Nacrt Statuta Grada Klanjca

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju -Statut Grad Klanjca

 

 2017. godina

ZATVORENA SAVJETOVANJA

 

Zatvoreno savjetovanje – Izmjena Proračuna Grada Klanjca za 2017. godinu.

Prijedlog Proračuna upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 14. studenog 2017. do 27. studenog 2017. godine

JAVNI POZIV – PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Izvješće o provedenom savjetovanju – Proračun za 2018. godinu i projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu

 

Zatvoreno savjetovanje – Izmjena Odluke o porezima Grada Klanjca.

Prijedlog Odluke upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 14.studenog 2017. do 13.prosinca 2017. godine

Izmjena Odluke o porezima Grada Klanjca 2017. godina

Obrazac -savjetovanje s ZJ -Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Klanjca

Izvješće o provedenom savjetovanju – Izmjena Odluke o porezima Grada Klanjca

 

 

Zatvoreno savjetovanje – Izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Klanjca.

Prijedlog Odluke upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 14.studenog 2017. do 13.prosinca 2017. godine

Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Klanjca

Obrazac -savjetovanje s ZJ -Odluka o načinu pružanja j. usluga prikupljanja miješanog kom. i biorazgradivog k. otpada na području GK

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog kom. i biorazgradivog k. otpada

 

2016. godina

ZATVORENA SAVJETOVANJA

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina:

Donošenje Odluke o prijevozu pokojnika:

Donošenje Proračuna Grada Klanjca za 2017. godinu:

Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Klanjca:

Odluka o socijalnoj skrbi području Grada Klanjca:

Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti području Grada Klanjca:

Odluka o držanju kućnih ljubimaca na području Grada Klanjca: 

________________________________________________________________________________

 2015. godina

 

ZATVORENA SAVJETOVANJA

Donošenje Proračuna Grada Klanjca za 2016. godinu:

Odluka o uređenju prometa na području Grada Klanjca: