Prostorni plan Grada Klanjca

Odluka o stavljanju izvan snage DPU-a

Prostorni plan uređenja Grada Klanjca -IIII. Izmjene i dopune-tekst

PPU Grada Klanjca, III. Izmjene i dopune-korištenje i namjena površina

PPU – III. izmjene i dopune – promet

PPU-III. izmjene i dopune – energetski sustav

PPU – III. izmjene i dopune-vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada

PPU-III. izmjene i dopne-područja posebnih uvjeta korištenjaPPU -III. izmjene i dopune-područja posebnih ogranicenja u koristenju

PPU -III. izmjene i dopune -građevinska područja Klanjec 46

PPU -III. izmjene i dopune – građevinska područja Klanjec 47

PPU -III. izmjene i dopune -građevinska područja Klanjec 48

PPU -III.izmjene i dopune -legenda

PPU -III. izmjene i dopune- gp_Veliko Trgoviste 6

PPU-III.izmjene i dopune -gp_Veliko Trgoviste 7

PPU – III.izmjene i dopune – gp_Veliko Trgoviste 8

 

Urbanistički plan uređenja naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec -II. Izmjene i dopune – tekst

UPU Klanjec II.Izmjene i dopune – korištenje i namjena površina, kartografski prikaz

UPU Klanjec- II. Izmjene i dopune-Način i uvjeti gradnje, kartografski prikaz

 

Tekst Prostornog plana Grada Klanjca_ozujak-2008

Provedbene odredbe_ozujak-2008

Grafički prikaz

IZMJENE I DOPUNE5000_Legenda

IZMJENE I DOPUNEKlanjec 45

IZMJENE I DOPUNEKlanjec 46

IZMJENE I DOPUNEKlanjec 47

IZMJENE I DOPUNEKlanjec 48

IZMJENE I DOPUNEVeliko Trgoviste 5

IZMJENE I DOPUNEVeliko Trgoviste 6

IZMJENE I DOPUNEVeliko Trgoviste 7

IZMJENE I DOPUNEVeliko Trgoviste 8

IZMJENE I DOPUNEVeliko Trgoviste 16

IZMJENE I DOPUNEVeliko Trgoviste 17pdf