Gradski natječaji i javni pozivi

2017. godina

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Klanjca

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2017. godinu:

Godišnji plan objavljivanja javnih natječaja/poziva za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca u 2017. godini

2016. godina

Natječaj i dokumentacija za dodjelu pomoći u školovanju učenika srednjih škola i studenata za šk. god. 2016/17.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju 1 godine za radno mjesto logoped(m/ž)

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2016. godinu:

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Antun Mihanović Klanjec

 2015. godina

 Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila:

 Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk. god. 2015/16.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Klanjca za 2016. godinu

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti

PREDMET NABAVE: Asfaltiranje nerazvrstane ceste Bratovski Vrh – Draše

Javni natječaj za prodaju nekretnine – kuća Botinec

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine – kuće označene kao kčbr. 4238/8, površine 350 m2, upisane u z.k.ul. 1426, k.o. Blato Novo, a sastoji se od dvorišta površine 252 m2 i kuće površine 98 m2 na adresi: Zagreb, Botinec, Pere Kvržice 2.

Javni natječaj za prodaju nekretnine – kuće traje 10  dana od objave natječaja u „Zagorskom listu“ tj. do 05. lipnja 2015. god.

Natječaj za upis djece u vrtić

Temeljem članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članka 15.,16. i 17. Statuta Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec, te temeljem članka 8.,9.,10.,11. i 12. Pravilnika o upisu djece u vrtić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kesten“ Klanjec raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J  ZA UPIS DJECE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

 1. Dječji vrtić „Kesten“ Klanjec ima sjedište u Klanjcu, Augusta Šenoe bb.

 2. Upis djece vrši se za program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2015/2016. za djecu starosti od 1 do 6,5 godina.

 3. Uz Zahtjev za upis (obrazac se može dobiti u vrtiću ili ga možete skinuti na djecjivrtickesten.hr) potrebno je priložiti:

  • rodni list djeteta

  • uvjerenje o prebivalištu djeteta

  • potvrde kojima se ostvaruju prednosti pri upisu:

   1. da je dijete s oba zaposlena roditelja

   2. da je dijete samohranog zaposlenog roditelja

   3. da je dijete čiji je jedan roditelj na redovnom školovanju, a drugi zaposlen

   4. da je dijete iz obitelji s troje ili više djece

   5. da je dijete prije polaska u osnovnu školu

   6. da je dijete samohranog nezaposlenog roditelja

   7. da je dijete u udomiteljskim obiteljima

   8. da je dijete roditelja žrtava i invalida domovinskog rata

   9. da je dijete s teškoćama u razvoju a na preporuku nadležnog tijela

   10. da je dijete korisnika doplatka na djecu

   11. da je dijete koje po natječaju čeka na upis duže od 2 godine

   12. da je dijete koje po natječaju čeka na upis duže od 1 godine

   13. da je dijete čiji su brat ili sestra korisnici vrtića.

 1. Potrebnu dokumentaciju možete predati u tajništvo vrtića svakog radnog dana od 12,00 do 15,00 sati.

 2. Natječaj je raspisan od 06.05.2015. do 20.05.2015.

 3. Rezultati natječaja biti će objavljeni do 15. lipnja 2015. na oglasnoj ploči Vrtića i Grada Klanjca, te na web stranicama Vrtića i Grada.

 4. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 550-161.

Klasa: 601-02/15-01/19

Ur.br: 2135-01-15-1

Klanjec, 06.05.2015.

 

Natječaj za Pjesničku nagradu Antun Mihanović

Gradska knjižnica i čitaonica “Antun Mihanović” Klanjec objavljuje natječaj za dodjelu pjesničke nagrade “Antun Mihanović” za domoljubnu poeziju učenika osnovnih i srednjih škola Krapinsko-zagorske županije.
Objavljujemo tekst natječaja.

Temeljem Zaključka Poglavarstva Grada Klanjca od 8. veljače 2007.; klasa 612-01/07-02/02, ur.broj:2135/01-02/07-2 o ustanovljavanju pjesničke nagrade «Antun Mihanović»

Gradska knjižnica i čitaonica „Antun Mihanović“ Klanjec raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu pjesničke nagrade «Antun Mihanović»
(domoljubna poezija)

natječaj se provodi u dvije kategorije: učenici osnovnih škola iz Krapinsko-zagorske županije i učenici srednjih škola iz Krapinsko-zagorske županije;
– svaki natjecatelj sudjeluje s najviše tri rada na standardnom književnom jeziku ili dijalektu;
– svaki rad može sadržavati najviše do 35 stihova;
– radovi se dostavljaju u 3 primjerka, pod zaporkom koja mora sadržavati i godinu rođenja autora, pisani računalom, a s radovima treba poslati zatvorenu omotnicu u kojoj se nalazi ime i prezime autora, ime i prezime mentora, adresa, broj telefona i zaporka pod kojom su radovi označeni;
– stručno povjerenstvo na temelju pristiglih radova donosi odluku o 1., 2., i 3. nagradi u kategoriji učenika osnovnih škola i 1., 2. i 3. nagradi u kategoriji učenika srednjih škola;
– proglašenje pobjednika uz javno izvođenje nagrađenih radova bit će na svečanosti dodjele nagrade 5. lipnja 2015. godine

Natječaj je otvoren do 18. svibnja 2015. godine.

Radove dostaviti na adresu: Gradska knjižnica i čitaonica „Antun Mihanović“ Klanjec
49290 Klanjec, Trg A. Mihanovića 2

Radove pristigle na natječaj ne vraćamo.