Gradski natječaji i javni pozivi

2017. godina

 

 

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Klanjca

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2017. godinu:

Godišnji plan objavljivanja javnih natječaja/poziva za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca u 2017. godini

2016. godina

Natječaj i dokumentacija za dodjelu pomoći u školovanju učenika srednjih škola i studenata za šk. god. 2016/17.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju 1 godine za radno mjesto logoped(m/ž)

 

Javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Grada Klanjca za 2016. godinu:

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Antun Mihanović Klanjec

 2015. godina

 Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila:

 Natječaj za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk. god. 2015/16.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Klanjca za 2016. godinu

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti

PREDMET NABAVE: Asfaltiranje nerazvrstane ceste Bratovski Vrh – Draše

Javni natječaj za prodaju nekretnine – kuća Botinec