Javna nadmetanja

2019. godina

 

OTVORENI POSTUPAK

1. Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu

DoN-Izgradnja i opremanje vrtića u Klanjcu

Korigirani troškovnik-Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu

VRTIĆ_KLANJEC_glavni_projekt_ZOP_35_11

VRTIĆ_KLANJEC_glavni_projekt_ZOP_40_15

Bravarski radovi

Stolarski radovi

Specifikacija armature

Detalji oplate

Karakteristični presjeci i detalji

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda sa upisnikom i prilozima

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu

Odluka o poništenju postupka javne nabave-Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu

 

2. Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu

DoN-Izgradnja i opremanje vrtića u Klanjcu

Troškovnik-Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu

Poveznica na projektnu dokumentaciju

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda sa upisnicima i ostalim prilozima

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Izgradnja vrtića

Odluka o odabiru ponude – izgradnja vrtića

 

3. Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186 – II. faza

DoN-Izgradnja nogostupa uz ŽC – 2186-II. faza

Troškovnik – Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186-II. faza

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda- Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186-II. faza

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186.- II. faza

Odluka o odabiru – Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186- II. faza

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

1.Usluga čišćenja poslovnog prostora

Poziv na dostavu ponude – Usluga čišćenja poslovnog prostora

Obavijest o odabiru-Usluga čišćenja poslovnog prostora

 

2. Održavanje javne rasvjete

Poziv na dostavu ponude – Održavanje javne rasvjete

Troškovnik – Održavanje javne rasvjete

Obavijest o odabiru – Održavanje javne rasvjete

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

Poziv na dostavu ponude – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

Troškovnik -Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

Obavijest o odabiru – Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

 

4. Modernizacija/asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Poziv na dostavu ponude – Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta

TROŠKOVNIK asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Klanjca

Obavijest o odabiru – Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta

 

5. Projektni natječaj za izradu vizualnog identiteta Centra za posjetitelje Putevima Lijepe naše i Kuće europskih himni

Projektni natječaj za izradu vizualnog identiteta Centra za posjetitelje Putevima Lijepe naše i Kuće europskih himni

Natječaj za vizualni identitet – OBRAZAC-A

Natječaj za vizualni dentitet – OBRAZAC-B-1

Natječaj za vizualni dentitet -PRIJAVNI-OBRAZAC

PROJEKTNI ZADATAK

Zapisnik – Ocjenjivački sud

Obavijest o odabiru nagrađenog rada

 

6. Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje dječjeg vrtića

Poziv na dostavu ponude – Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje dječjeg vrtića

Obavijest o odabiru – Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje dječjeg vrtića

 

7. Projektantski nadzor izgradnje dječjeg vrtića

Poziv na dostavu ponude – Projektantski nadzor izgradnje dječjeg vrtića

Obavijest o odabiru – Projektantski nadzor izgradnje dječjeg vrtića

 

8. Nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole

Poziv na dostavu ponude – Nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole

Obavijest o odabiru – Nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole

 

2018. godina

 

OTVORENI POSTUPAK

Izrada Strategije razvoja turizma Grada Klanjca do 2027. godine

DoN – Izrada Strategije razvoja turizma Grada Klanjca do 2027. godine

Troškovnik-Izrada Strategije razvoja turizma Grada Klanjca do 2027. godine

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Strategija turizma Grada Klanjca

Odluka o odabiru-Strategija razvoja turizma Grada Klanjca do 2027. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Sve ostale informacije u vezi ovog nadmetanja mogu se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2018/S 0F2-0034630

 

Nabava izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te promidžbe i vidljivosti na projektu „Učimo zeleno“

I Don – Učimo zeleno

Troškovnik – Učimo zeleno

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Učimo zeleno

Odluka o odabiru-Učimo zeleno

Sve ostale informacije u vezi ovog nadmetanja mogu se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2018/S 0F2-0033853

 

Modernizacija/sanacija nerazvrstane ceste Gredice – Gorkovec

Dokumentacija o nabavi -Modernizacija-sanacija NC Gredice-Gorkovec

TROŠKOVNIK CESTA GREDICE – GORKOVEC

Sve ostale informacije u vezi ovog nadmetanja mogu se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2018/S 0F2-0019274

 

 

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Grad Klanjec

Dokumentacija o nabavi – Reciklažno dvorište Klanjec

TROŠKOVNIK – Reciklažno dvorište Grad Klanjec -KORIGIRANI

Sve ostale informacije u vezi ovog nadmetanja mogu se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2018/S F14-0005648

Poziv za prikupljanje ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Klanjca

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

 

1. Usluga čišćenja poslovnog prostora

Poziv na dostavu ponude

Obavijest o odabiru – čišćenje poslovnog prostora

 

2. Stručni nadzor nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta

Poziv na dostavu ponuda -Stručni nadzor Reciklažno dvorište Klanjec – KORIGIRANI  

Izvod iz projekta (Tehnički opis, izabrani grafički prikazi) RD Klanjec

TROŠKOVNIK RD Grad Klanjec – KORIGIRANI

Obavijest o odabiru – Stručni nadzor nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta – Grad Klanjec

 

3. Sanacija krova Dječjeg vrtića “Kesten” Klanjec

Poziv na dostavu ponuda -sanacija krova vrtića

TROŠKOVNIK SANACIJE KROVA VRTIĆA I TEHNIČKI UVJETI

Obavijest o odabiru – Sanacija krova dječjeg vrtića Kesten Klanjec

 

4. Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186 – I. faza (dionica Lepoglavec – Gredice)

Poziv na dostavu ponuda – Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186 -I. faza (dionica Lepoglavec-Gredice)

TROŠKOVNIK izgradnja nogostupa uz ŽC 2186 -I.faza

Obavijest o odabiru – Izgradnja nogostupa uz ŽC 2186 – I. faza (dionica Lepoglavec – Gredice)

 

5. Obnova kamenog poda – Franjevački samostan

Poziv na dostavu ponuda – Obnova kamenog poda – Franjevački samostan

TROŠKOVNIK I_FAZA_2018 -kameni podovi Franjevački samostan

Obavijest o odabiru – Obnova kamenog poda – Franjevački samostan

 

6. Nabava kosilice s okretom u mjestu

Poziv na dostavu ponuda – Nabava kosilice s okretom u mjestu

Obavijest o odabiru – Nabava kosilice s okretom u mjestu

 

7. Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije odlagališta komunalnog otpada “Medvedov jarek”

Poziv na dostavu ponuda -Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije odlagališta komunalnog otpada Medvedov jarek

Obavijest o odabiru – Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije odlagališta komunalnog otpada Medvedov jarek

 

8. Izrada Glavnog projekta – šetnica s biciklističkom stazom

Poziv na dostavu ponuda – Izrada Glavnog projekta – šetnica s biciklističkom stazom

Obavijest o odabiru – Izrada Glavnog projekta-šetnica s biciklističkom stazom

 

 

2017. godina

 

Poziv na dostavu ponude – sanacija cesta (klizišta)

Poziv na dostavu ponude – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta -2017.

Obavijest o odabiru – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 2017.

 

Sanacija klizišta Lepoglavec-Voćarska

 

Poziv na dostavu ponude -Sanacija klizišta Lepoglavec-Voćarska 2017.

Poziv na dostavu ponude -postava rubnjaka u Novodvorskoj ul.

Obavijest o odabiru -postava rubnjaka Novodvorska ul.

 

 

2016. godina

 

Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta – Rakovec-Lunki, Cesarska Ves-Brglezi, Tomaševec-Rožiči

 

Poziv na dostavu ponuda – asfaltiranje

Obavijest o odabiru – asfaltiranje

 

Nabava osobnog vozila

 

Poziv na dostavu ponude -nabava osobnog vozila

Obavijest o odabiru -auto 2016.

 

2015. god.

 

Asfaltiranje nerazvrstane ceste Ledine-Harapini

 

Poziv na dostavu ponuda – Asfaltiranje nerazvrstane ceste Ledine-Harapini

 

Asfaltiranje nerazvrstane ceste Bratovski Vrh-Draše

 

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik-asfaltiranja-Brat-Vrh-Koleši-Draše

 

Kuća europskih himni i kulturne baštine Klanjca

 

Dokumentacija za nadmetanje – Kuća EU himni i kulturne baštine Klanjca

 

Usluga dugoročnog financijskog kredita

 

Bagatelna nabava – Usluga dugoročog financijskog kredita

 

Izvođenje građevinskih radova u svrhu energetske rekonstrukcije upravne zgrade Grada Klanjca

 

Dokumentacija za nadmetanje – energetska rekonstrukcija upravne zgrade Grada Klanjca

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2013. god.

 

Poslovna zona Klanjec

 

Dokumentacija za nadmetanje -Poslovna zona 2013.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Cesta Police

 

Dokumentacija za nadmetanje – cesta Police i Troškovnik

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nadmetanje za radove na sanaciji kapele sv. Florijana

 

Dokumentacija za j.n. – Sanacija kapele 2012