Javna nabava

OBAVIJEST TEMELJEM ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (N.N.br. 120/16).

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ( Grad Klanjec) iz članka 76. stavka 2., točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Izjava gradonačelnika

Izjava zamjenika gradonačelnika

2020. godina

2019. godina

  I. Izmjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

2018. godina

2017.godina

  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

2016.godina

2015. godina

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

2014. godina

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
2013. godina

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2012. godina

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2011. godina