Ostali akti

Komunalno gospodarstvo

Odluka o dodjeli javne usluge

Obrazac prijave o nepropisno odbačenom otpadu

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpadom i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Klanjca

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Klanjca

Popis zelenih otoka

Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova

Troškovnik dimnjačarskih usluga na području Grada Klanjca

Plan – program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2017.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2017.g.

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 2016.

Odluka o prijevozu pokojnika grad klanjec 2016.

PLAN GOSPODARENJA 2015. IZVJEŠĆE

Odluka o uvjetima i načinu državnja kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Klanjca za 2016. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Klanjca za 2016 godinu

Odluka o privremenom korištenju javnih  površina

Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Klanjec

Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Klanjca

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Klanjec

Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Klanjca

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nazakonito izgrađenoj zgradi

Odluka o uvjetima držanja pasa, divljih životinja i zvijeri te postupanja sa neupisanim psima i mačkama lutalicama

Odluka o grobljima

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka-koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova.

CJENIK dim usluga 2013.

Odluka o gradskim porezima

Odluka o prirezu poreza na dohodak

Odluka o davanju suglasnosti Kulturnom centru za provedbu projekta

Odluka o agrotehničkim mjerama…

Odluka o ukidanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Klanjca

 

Trgovina

Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica

Odluka o kioscima

Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

Društvene djelatnosti

Program javnih potreba u kulturi 2017. g.

Program javnih potreba u sportu za 2017. g.

Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Klanjca za 2016.

Odluka o nakadi za razvoj na vodoopskrbnom području

Program javnih potreba u sportu za 2016.g.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 2016.

Pravilnik o dodjeli učeničkih i studentskih pomoći

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine prijatelji djece

odluka-o-sufinanciranju-prijevoza-ucenika-sednjih-skola

 

Socijalna skrb

Program socijalne skrbi 2017. g.

Program socijalne skrbi 2016.

Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Klanjca

 

 

Civilna zaštita

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Klanjca 2017.g.

ODLUKA-PROCJENA-I-PLAN-ZAŠTITE-OD-POŽARA

Odluka o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke

 

Udruge

Pravilnik o financiranju udruga -Grad Klanjec

Godišnji plan natječaja za udruge 2016.

Godišnji plan Tablica-Prilog-1

 

 

 

Ostalo

Plan prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Klanjcu za 2018.g.

Pravilnik o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta GK 2018.-1

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete 2018

Odluka o ras. fin. sredstava financiranje političkih stranaka za 2018 f

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2017.

Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za 2017. godinu

Plan prijma 2016-2017

Zaključak Turistička zajednica područja

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje  političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za 2016.

Odluka o suradnji između gradova Wilamowice i Klanjca

Odluka o priznanjima Grada Klanjca

Spisak zahvalnica i povelja po godinama

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva – Grad Klanjec

Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja – Grad Klanjec

Plan prijma -stručno osposobljavanje u 2016 godini

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja

Odluka o raspolaganju nekretninama na području Grada Klanjca

Odluka o imenovanju ravnateljice DV Kesten Klanjec 2016.