Ostali akti

Komunalno gospodarstvo

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Klanjca

Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova

Troškovnik dimnjačarskih usluga na području Grada Klanjca

Plan – program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2017.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2017.g.

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 2016.

Odluka o prijevozu pokojnika grad klanjec 2016.

PLAN GOSPODARENJA 2015. IZVJEŠĆE

Odluka o uvjetima i načinu državnja kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Klanjca za 2016. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Klanjca za 2016 godinu

Odluka o privremenom korištenju javnih  površina

Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Klanjec

Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Klanjca

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Klanjec

Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Klanjca

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nazakonito izgrađenoj zgradi

Odluka o uvjetima držanja pasa, divljih životinja i zvijeri te postupanja sa neupisanim psima i mačkama lutalicama

Odluka o grobljima

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka-koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova.

CJENIK dim usluga 2013.

Odluka o gradskim porezima

Odluka o prirezu poreza na dohodak

Odluka o davanju suglasnosti Kulturnom centru za provedbu projekta

Odluka o agrotehničkim mjerama…

Odluka o ukidanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Klanjca

Gospodarenje otpadom

Pozivaju se građani Grada Klanjca da ukoliko uoče novo nelegalno odlagalište otpada („divlje deponije“) na području Grada Klanjca obavijeste komunalnog redara putem e- maila: komunalni-redar@klanjec.hr uz ispunjeni obrazac ili na broj telefona 049/550-615.

OBRAZAC

Obrazac prijave o nepropisno odbačenom otpadu

DOKUMENTI

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM -Klanjec

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Klanjca

Odluka o dodjeli javne usluge

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpadom i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Klanjca

 

Trgovina

Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica

Odluka o kioscima

Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

Društvene djelatnosti

Program javnih potreba u kulturi 2017. g.

Program javnih potreba u sportu za 2017. g.

Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Klanjca za 2016.

Odluka o nakadi za razvoj na vodoopskrbnom području

Program javnih potreba u sportu za 2016.g.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 2016.

Pravilnik o dodjeli učeničkih i studentskih pomoći

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine prijatelji djece

odluka-o-sufinanciranju-prijevoza-ucenika-sednjih-skola

 

Socijalna skrb

Program socijalne skrbi 2017. g.

Program socijalne skrbi 2016.

Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Klanjca

 

 

Civilna zaštita

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Klanjca 2017.g.

ODLUKA-PROCJENA-I-PLAN-ZAŠTITE-OD-POŽARA

Odluka o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke

 

Udruge

Pravilnik o financiranju udruga -Grad Klanjec

Godišnji plan natječaja za udruge 2016.

Godišnji plan Tablica-Prilog-1

 

 

 

Ostalo

Plan prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Klanjcu za 2019.g.

Plan prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Klanjcu za 2018.g.

Pravilnik o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta GK 2018.-1

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete 2018

Odluka o ras. fin. sredstava financiranje političkih stranaka za 2018 f

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2017.

Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za 2017. godinu

Plan prijma u službu za razdoblje 2018-2019. godinu

Plan prijma 2016-2017

Zaključak Turistička zajednica područja

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje  političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za 2016.

Odluka o suradnji između gradova Wilamowice i Klanjca

Odluka o priznanjima Grada Klanjca

Spisak zahvalnica i povelja po godinama

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva – Grad Klanjec

Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja – Grad Klanjec

Plan prijma -stručno osposobljavanje u 2016 godini

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja

Odluka o raspolaganju nekretninama na području Grada Klanjca

Odluka o imenovanju ravnateljice DV Kesten Klanjec 2016.